Nasz personel
Bartłomiej Majcher

Lekarz wtererynarii, właściciel gabinetu. Studia ukoćzył w 1997 roku na Akademii Rolniczej w Lublinie. Jego głównymi zainteresowaniami są interna i choroby gołębi.
W czasie wolnym interesuje się muzyką (założyciel grupy Redox) i uprawia jazdę na rowerze.

Katarzyna Bajorska

Lekarz weterynarii, studia ukończyła w 2004r na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W 2015 roku ukończyła studia specialistyczne w zakresie chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Interesuje się chirurgią, diagnostyką obrazową i okulistyką.